Zapytanie ofertowe na zakup licencji systemu HELPDESK

Zapraszamy Państwa do składania ofert dotyczących zakupu licencji systemu helpdesk – pełna wersja zapytania ofertowego znajduje się poniżej w załączniku

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji systemu nazwanego „HELPDESK” lub systemem „HELDPESK”
 2. Minimalne funkcjonalności jakie powinien spełniać zamawiany system to:

2.1. Ogólne:

 • Gotowy moduł integracji z systemem Comarch ERP Optima (przynajmniej w obszarach: kontrahenci, faktury, rozliczenia)
 • System działający wyłącznie przez przeglądarkę internetową
 • Możliwość skonfigurowania różnej zawartości pulpitów dla różnych użytkowników
 • Możliwość zarządzania uprawnieniami dla profili użytkowników
 • System oparty o 1 bazę danych. Zarządzanie dostępem do danych przez uprawniania.
 • Możliwość pracy przez szyfrowane łącze (SSL)

2.2. Zarządzanie zleceniami:

 • Możliwość tworzenia dowolnych typów zleceń
 • Możliwość tworzenia dowolnych etapów dla zleceń
 • Możliwość przetwarzania różnych typów zleceń wg przypisanych do nich etapów (różne etapy dla różnych typów zleceń)
 • Możliwość definiowania dowolnych pól (atrybutów) opisujących zlecenia
 • Możliwość zarządzania uprawnieniami (widok, widok+ edycja, ukryte) do atrybutów zleceń w zależności od profilu użytkownika, typu zlecenia, etapu (fazy) zlecenia
 • Możliwość przypisania zlecenia do wybranej osoby
 • Możliwość przesyłania komunikatów systemowych powiązanych ze zleceniem
 • Możliwość przesyłania wiadomości e-mail z poziomu zlecenia
 • Możliwość dostępu do wysłanych i odebranych maili powiązanych ze zleceniem
 • Możliwość delegowania (planowania) zadań w ramach zlecenia
 • Możliwość ewidencji działań w ramach zlecenia
 • Możliwość automatycznego powiadamiania e-mailem o zmianach w zleceniu (np. zmiana etapu/fazy)
 • Możliwość dostępu do historii zmian zlecenia
 • Możliwość wyświetlenia wcześniej zdefiniowanych raportów na karcie zlecenia
 • Możliwość powiązania wystawionych faktur i dokumentów magazynowych ze zleceniem
 • Możliwość powiązywania zleceń z innymi zleceniami
 • Możliwość wskazywania produktów powiązanych ze zleceniem
 • Możliwość wskazywania numeru seryjnego produktu, którego dotyczy zlecenie
 • Możliwość prowadzenia odrębnych kartotek dla każdego numeru seryjnego (produktu serwisowanego)
 • Możliwość definiowania dowolnych atrybutów dla produktów serwisowanych
 • Możliwość definiowania szablonów i wydruku dokumentów z poziomu zlecenia
 • Możliwość filtrowania zleceń wg przypisanych do nich atrybutów
 • Możliwość dodawania zlecenia przez pracownika lub kontrahenta

2.3. Portal kontrahenta

 • Możliwość udostępnienia kontrahentom wybranych informacji o zleceniach przez portal
 • Możliwość zdefiniowania różnych uprawnień dla różnych profili kontrahentów
 • Możliwość zdefiniowania różnej zawartości pulpitu dla różnych profili kontrahentów
 • Możliwość udostępnienia kontrahentom wybranych raportów i zestawień przez portal
 • Możliwość inicjacji zlecenia przez kontrahenta z poziomu portalu
 • Możliwość udostępnienia kontrahentom wybranych informacji finansowych (faktury, rozliczenia)

2.4. Kontrahenci

 • Możliwość definiowania dowolnych cech / atrybutów dla kontrahentów
 • Możliwość przypisywania uprawnień do atrybutów kontrahenta (widok, widok+edycja, ukryty)
 • Możliwość wyszukiwania / filtrowania kontrahentów wg przypisanych do nich atrybutów
 • Możliwość wyświetlania wcześniej zdefiniowanych raportów w kartotece kontrahenta
 • Możliwość przypisania opiekuna do kontrahenta
 • Możliwość podglądu danych finansowych kontrahenta przez pracownika
 • Możliwość podglądu faktur i rozliczeń kontrahenta przez pracownika
 • Możliwość delegowania zadań z poziomu kartoteki kontrahenta
 • Możliwość rejestracji działań z poziomu kartoteki kontrahenta
 • Możliwość podglądu zaplanowanych/niewykonanych zadań i zarejestrowanych działań dla kontrahenta z poziomu jego kartoteki
 • Możliwość podglądu maili odebranych i wysłanych do kontrahenta z poziomu jego kartoteki

2.5. Narzędzia developerskie

W zakresie raportowania system powinien pozwalać:

 • Tworzyć nowe raporty
 • Tworzyć filtry i parametry do raportów
 • Używać w raportach kodu HTML (obrazki, kolory, linki…)
 • Nadawać uprawnienia do poszczególnych raportów
 • Określać miejsce występowania raportu w systemie
 • Eksportować dane z raportu do pliku xlsx lub CSV
 • Eksportować dane z raportu do pliku XML

W zakresie procedur system powinien pozwalać:

 • Tworzyć nowe procedury automatyczne w języku SQL
 • Zarządzać sposobem wyzwalania procedur (przyciski, przetwarzanie dokumentów…)
 • Definiować uprawnienia do procedur

W zakresie programowania system powinien umożliwiać:

 • Używanie języka PHP bez ingerencji w kod źródłowy systemu
 • Używanie języka JavaScript bez ingerencji w kod źródłowy systemu
 • Definiowanie struktur bazy danych PostgreSQL

W zakresie integracji z innymi systemami system powinien umożliwiać:

 • Definiowanie automatycznych procesów integracyjnych przy pomocy języka SQL
 • Określanie momentu uruchamiania procesów

Ponadto system powinien umożliwiać:

 • Zarządzać wyglądem systemu przy pomocy CSS i języka HTML
 • Definiować szablony dokumentów i podstron wykorzystując język HTML oraz wewnętrzne znaczniki systemu
 • Tworzyć dowolne formularze i definiować dla nich dowolne akcje przy pomocy języka SQL

 

Zapytanie_Ofertowe-Zakup-Licencji – system Helpdesk

 

Comments are closed.